VisszaVissza az előző oldalra

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettségéről

A nitrát-adatszolgáltatás ideje az előző gazdálkodási évre vonatkozóan szeptember 1-december 31 közötti időszak, amikor minden az alább érintettnek adatot kell szolgáltatni a jelenlegi szabályozás szerint vagy papír lapon, vagy elektronikus formában (ez hamarosan változik, de vélhetően csak a következő évi kihatással). A papír formátumot a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell benyújtani. Az elektronikus felület a NÉBIH honlapján a webGN-nel azonos helyen érhető el.

Kiknek is kell adatot szolgáltatniuk?

- a nitrátérzékeny területen - a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit **nem meghaladó mértékben állattartást végzőket kivéve - valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá*

- az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit** meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is.

 

Tehát a 2. bekezdésben foglaltak az egész ország területén állattartókat érint. Számosállat tekintetében csatolok egy táblázatot, mert ismereteim szerint még mindig nem egyöntetű a hatóságok eljárása, így a NéBIH ellenőrzése az 50/2008 FVM rendeleten alapul, holott a „külön jogszabály” útmutatója ettől eltérő számokat ad meg. E szerint tehát az 50/2008 FVM rendeletben szereplő állatok esetében azt vegyétek alapul, míg az abban nem lévő állatok tekintetében a 18/2007 KvVM rendelet vagy az uniós jog alkalmazható.

 

 

*Minden gazdálkodó aki a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet szerint nitrátérzékeny területen gazdálkodik, illetve a 41/1997. (V.28.) FM rendelet melléklete szerint nagylétszámú (30 ló, 50 szarvasmarha, 200 juh, kecske, 2.000 broiler stb ÚJ: ötven prémesállat;.) állattartó teleppel rendelkezik, vagy a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet szerint IPPC állattartó teleppel rendelkezik. A belterületek egésze a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján nitrátérzékenynek minősül.

**Az egy háztartás igényeit meg nem haladó állatlétszám vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlanban, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlanban került meghatározásra. A számosállat az állattenyésztés fogalomkörében az 500 kg élőtömegű állategyedet, vagy csoportot jelenti.

 

Fontos:

A fentiek szerint adatszolgáltatásra kötelezetteknek az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.

 

FONTOS: A 2013. szeptember 1-től nitrátérzékeny területté váló területeken csak 2014. szeptemberétől kell a HMGY előírásait betartani (talajvizsgálatra alapozott műtrágyázás stb.), , tehát most adatszolgáltatásra nem kötelezettek.

 

A Kormány 311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelete

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 

A módosítással a nitrátérzékeny területen lévő, vagy annak minősülő állattartó telepek trágyatárolóinak megvalósítási határideje: - 2014. december 31. A nem nitrátérzékeny területen lévő, illetve annak nem minősülő állattartó telepek hígtrágyatárolóinak létesítési véghatárideje: - 2014.december 31-ig A nem nitrátérzékeny területen lévő, illetve annak nem minősülő állattartó telepek istállótrágyatárolóinak létesítési véghatárideje maradt 2015. december 22./.

 

Összegezve az állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozó határidőit, mely a KM-hez is kapcsolódóik, tehát nincs már ellenőrzés e témában:

Az IPPC köteles telepek kivételével a már 2013, szeptember 1 előtt nitrátérzékeny területen üzemelő, vagy nitrátérzékenynek számító állattartó telepek 6 havi befogadóképességgel bíró trágyatárolóit 2014. december 31-ig kell megvalósítani.

.A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek 6 havi kapacitással bíró trágyatároló, feldolgozó műtárgyaikialakításánakhatárideje: a) az állattartó telepek hígtrágyatárolóira legkésőbb 2014. december 31., b) az állattartó telepek istállótrágya-tárolóira legkésőbb 2015. december 22.

A fentieken túl Nem nitrátérzékeny területeken fekvő, s nitrátérzékenynek nem minősülő állattartó telepek trágyatároló, feldolgozó műtárgyait a leghatékonyabb megoldást kielégítő műszaki védelemmel kell ellátni (itt nem előírt a 6 havi tárolókapacitás): a) az állattartó telepek hígtrágyatárolóira legkésőbb 2014. december 31-ig, b) az állattartó telepek istállótrágya-tárolóira legkésőbb 2015. december 22-ig.

 

Gombkötő Gábor UMVP tanácsadó ,Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ,30/3744604