HASZONBÉRLETI HIRDETMÉNY

Tótkomlós Város Polgármestere a Tótkomlós Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, 0189/64. hrsz-ú, 815 m2 alapterületű, 3,54 AK értékű, „szántó” megjelölésű ingatlant hasznosítani kívánja haszonbérlet útján.

Jelentés az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Az Áht. 50/A. § (4) bekezdése elepján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről...

Nyilvántartás a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységről

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilván-tartás