Jankó János Általános Iskola és Gimnázium

Elérhetőségek:
Cím:

5940, Tótkomlós, Erzsébet u. 2.

Tel./Fax.:

06/68/ 462-069

E-mail:

 

 

Honlap:

jankojanosiskola.hu

Jankó János Általános Iskola története

1945 őszén a polgári iskolában már általános iskolai oktatás kezdődött, osztályai a következő években fokozatosan felváltották a polgári iskolai osztályokat. Így 1948-ra a polgári iskolai oktatás megszűnt.

1945-től a magyar osztályokkal párhuzamosan, szlovák osztályok is indultak, a szlovák-magyar lakosságcsere miatt azonban a tanulók száma lecsökkent, a szlovák nyelvű oktatás megszűnt, illetve a szlovák iskola igazgatója Adamecz Ernő, 1947-ben Barkóczi Ilona lett a megbízott igazgató, majd Drahos Ágoston vette át az intézmény vezetését.

A községi képviselő-testület 73/1948. Sz. határozatával kimondta az iskolák államosításának helyi megvalósítását. A volt polgári iskolában az I. számú általános iskola működött Drahos Ágoston igazgatásával. A volt állami elemi iskola épületében alakult meg a II. számú iskola Tar Lajos vezetésével.

1949-ben Tar Lajos távozása után Abonyi János lett a II. számú iskola igazgatója. 1950. március 1-jén az I-es és II-es iskolát összevonták. A II-es iskolából a felső tagozat az I-be költözött, az alsó tagozat a Földvári úti épületben maradt, majd a következő tanévtől a volt egyházi iskola épületeiben nyert elhelyezést.

Abonyi János igazgatót 1952-től Gulyás Mihály váltotta fel, aki 1957-ig volt iskolánk élén. Őt Nagy József követte 1965-ig. Majd Szokolai Sándor igazgatóhelyettes lett egy évig megbízott igazgató. 1966. 09. 1-jétől Fegyverneki József állt az intézmény élén 1974-ben bekövetkezett haláláig. A tárgyi feltételek hiánya miatt az általános iskola alsó tagozata a községben szétszórtan 1-2 tantermes, volt egyházi, iskolai épületekben működött az 1990-es évek elejéig.

Az 1962/63-as tanévre 1089 tanuló iratkozott be, ebből a három első osztályba 150-en kezdték el a tanulmányaikat. A tanterem hiánya miatt 6 alsó tagozatos csoport, váltakozó oktatásban vett részt. A tanítás ekkor már 10 épületben, 36 tagú nevelőtestület segítségével folyt.

1973 októberében megkezdődött az új iskola építése, és az ünnepélyes átadásra 1975. augusztus 20-án került sor.

1974-ben az iskola vezetésére Szincsok György igazgatóhelyettes kapott megbízást, majd kinevezést.

Az iskola fennállásának 50. Évfordulóján felvette Tótkomlós szülöttének, Jankó János rajzoló- és festőművésznek a magyar karikatúra megteremtőjének nevét.

Szincsok György 1981-ben felmentését kérte az igazgatói teendők ellátása alól, így az 1981/82-se tanévtől, a nyugdíjba vonulásáig Hattinger Antal lett az intézmény igazgatója.

Az 1984/85-ös tanévtől sor került a kötelezően előírt fakultációs oktatás bevezetésére a hetedik és nyolcadik osztályokban 6-6csoportban. Leggyakrabban az angol nyelv, a matematika, a háztartási ismeretek és az anyag szerkezete és változásai témájú fakultációk indultak be.

1989.augusztus elsejétől pályázat, illetve tantestületi javaslat alapján Majláth Imre igazgatóhelyettes kapott igazgatói kinevezést. A társadalomban történő gyors változások az iskola életében is megmutatkoztak. Az orosz helyett idegen nyelvként az angol, majd a német nyelv oktatásának bevezetésére került sor. Evangélikus, katolikus és református hitoktatás kezdődött az iskola falai között. Az osztálykereteket megbontva, a tanulók tudásszintje alapján, új csoportokat létrehozva történt a matematika oktatása.

Az 1991/92-es tanév őszén Majláth Imre felmentését kérte, ezért a tanévet Klement Pálné mint megbízott igazgató fejezte be.

Az 1992/93-as tanévtől Deák-Fogarasi András kapott igazgatói megbízást. 2004-2009-ig Litauszki András látta el iskolánkban az igazgatói teendőket. 2009 szeptemberétől Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna irányítja az intézményt.