VisszaVissza az előző oldalra

Meghívó Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülésére

 Meghívó

  Tótkomlós Város Polgármesterétől

5940 Tótkomlós, Fő út 1. (: 68/462-535

                              

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének

soros ülését

2012. szeptember 12-én (szerda) 15,00 órára összehívom

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

 

  Napirendi javaslat:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

1.      A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

2.      Tótkomlós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről tájékoztató

3.      A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Orosházi Kirendeltségének beszámolója Tótkomlós, valamint Orosháza és Térsége Munkaügyi helyzetéről

4.      A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium beszámolója

5.      A Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda beszámolója

6.      A J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ átdolgozott beszámolója

7.      A J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ Könyvtár intézményegységének költözése

8.      A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

9.      Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

10.  Rendelkezési alapból történő támogatás

11.  A 2013. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel (utólagosan postázva)

12.  A „Tótkomlós csatornázásnak és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087 azonosító számú pályázat vonatkozásában nyilvánossági feladatok ellátása

13.  A „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087 azonosító számú pályázat vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokról tájékoztató, valamint a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása kapcsán döntés a becsült értékről

14.  A Tótkomlós külterület 0144/48 hrsz-ú ingatlanon fennálló önkormányzati tulajdonrész értékesítése

15.  Tótkomlós Város Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása

16.  „Belvízrendezés az élhetőbb településekért”, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú projekt kapcsán ÁFA kompenzáció igénybevétele

17.   „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések

18.  „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton” című pályázat beruházásának 5 %-os ÁFA emelkedéséből adódó különbözet megtérítése

19.  Geotermikus energiahasznosítási projekt előkészítése Tótkomlós külterületén

20.  Ifjúsági szálláshely kialakítása kapcsán műszaki ellenőr kiválasztása

21.  Energetikai beruházás lehetősége az Önkormányzat intézményeinél (utólagosan postázva)

22.  Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma részére hozzájárulás fizetése

23.  Tótkomlósi Torna Club által a Karasz János Sporttelep fejlesztésére benyújtott DAOP-5.1.3-11. kódszámú pályázat kapcsán kezességvállalás (utólagosan postázva)

24.  Egyebek

 

 

 

Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.

 

 

Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének időpontja:

                                         2012. szeptember 10. (hétfő) 16,00 h.

 

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:

                                         2012. szeptember 10. (hétfő) 16,00 h.

 

Szociális Bizottság ülésének időpontja:

                                                      2012. szeptember 11. (kedd) 14,00 h.

 

 

A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Tótkomlós, 2012. szeptember 7.

 

 

 

                                                                                                       dr. Garay Rita

                                                                                                        polgármester