VisszaVissza az előző oldalra

Evangélikus Egyházi Szeretetotthon

Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntöm azon testvéreinket akik érdeklődést mutatnak Evangélikus Egyházi Szeretetotthonuk életével kapcsolatosan, és ajánlom figyelmükbe intézményünk bemutatásáról szóló néhány gondolatomat.

Tótkomlós város Magyarország déli területén fekszik, Békés megyében. A városban az évszázados múltra visszatekintő evangélikus egyházközség, 1993 őszén az akkori lelkészével és presbitériumával úgy gondolta, hogy mivel a fiatalok egyre nagyobb számban vándorolnak el a városból, egyre nagyobb több lesz a magukra maradt idősek száma is, így szükség van egy idősek ápolására-gondozására szakosodott intézmény létrehozására. A szeretetotthon célja tehát, hogy evangélikus egyházi intézményhez méltóan, az Egyház Urának, Jézus Krisztusnak szeretetparancsát követve, a naponkénti gondoskodás magas szintű megvalósításán keresztül, Isten szeretetének közvetítőiként élni, és szolgálni a rászoruló idős embertársaink között. Gondolatukat tett követte és 1994 április 24-én megtörtént az alapkő letétel. Az építkezés lassan folyt és az első lakók 1998 januárjában foglalták el lakhelyüket, ekkor még mindössze 4-en. Az intézmény az Evangélikus Egyház Diakóniai Intézményeire vonatkozó egyházi törvények, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. és a végrehajtásról kiadott 1/2000. (1.7) Sz.Cs.M. rendelet előírásainak figyelembe vételével végzi munkáját.

Az évek során mind a lakók, mind a dolgozó létszáma emelkedett, jelenleg 50 fő elhelyezésére van engedélyünk, mellyel maximálisan élni is kívánunk. Maga az épület téglalap alakú, mely egy hangulatos zárt udvart ölel magába, nagy világos terek, folyosók és szobák jellemzik. 33 szobában élnek a lakók, illetve van egy betegszobánk is a gyengélkedő lakók részére. A szobák többsége két ágyas, ahol a lakók az intézmény által biztosított bútorzatot használják, de van néhány egy személyes szoba is, ahol helyenként saját bútoraikkal rendezték be a szobát a lakók. Ezek a szobák méretükben, felszereltségükben és minőségükben a törvényben előírtaknak megfelelnek. Minden szobához tartozik komplett vizes blokk, sőt 4 szoba kivételével minden szobának van egy kis erkélye is. Ezen kívül számos közösségi helységgel is rendelkezünk társalgók, foglalkoztató, tea konyha és imaterem formájában.

A szeretetotthon ellátásai elsősorban a fizikai, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a lelki gondozás területein nyilvánulnak meg a következő módon.

 A fizikai ellátás a lakószoba, ill. tágabb lakókörnyezet rendjének, tisztaságának biztosításában, valamint a tisztálkodás és a személyes higiéné figyelemmel kísérésében, szükség esetén segítségben ill. annak elvégzésében nyilvánul meg. Továbbá biztosítjuk az egészséges és kulturált étkezés lehetőségét, és a lakók saját ruházatának tisztítását, javítását, számontartását és esetleges cseréjét, pótlását.

Az egészségügyi ellátás keretein belül biztosítjuk, az egészség megőrzés feltételeit, egészségi állapot folyamatos ellenőrzését, ápolást a lakók állapotának megfelelően, a házi orvossal való szoros együtt működést, a gyógyszerek, segédeszközök beszerzését és alkalmazását, kórházi szakorvosi ellátás megszervezését.

A mentálhigiénés ellátás keretein belül személyre szóló odafigyeléssel, a lakók korábbi éltének ismeretében egyéni bánásmóddal, életvezetés segítésével, kapcsolattartás elősegítésével, elszigetelődés megakadályozásával, szabadidő hasznos és szórakoztató eltöltésével, lakók egymás közti kapcsolatainak ápolásával igyekszünk kiegyensúlyozott és harmonikus légkört teremteni.

Egyházi intézményről lévén szó természetesen hozzátartozik életünkhöz az imádságos háttér. Szerdánként áhítatot, vasárnapokon és ünnepnapokon pedig istentiszteletet tartunk. Ezeken túl személyes lelki beszélgetésekre, közös éneklésekre, imádságokra is hívjuk és várjuk a lakókat. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a nap bármely szakában, a dolgozók és a lelkész segítségével, haldokló testvéreink végső úton való kísérésére.

A mentális és a lelki gondozást egyaránt, hozzáértő, végzettséggel rendelkező szakemberek végzik. A szellemi leépülés, időskori demencia lassítása érdekében a mindennapos cselekvések gyakorlását, az emlékek felidézését szorgalmazzuk, kombinálva ezeket memória fejlesztő játékokkal kis csoportokban. Sok esetben a saját otthonból való elkerülés traumájának feldolgozása a legnagyobb feladat. Ezt a lelki beszélgetéseken túl a hozzátartozókkal, barátokkal való szoros kapcsolattartással és az aktív intézményi életbe való bevonással ellensúlyozzuk. A csoportos és egyéni foglalkozások, zenehallgatás, torna, gyógymasszázs, kirándulások, kerti munka, kézműves foglalkozások, kulturális és nemzetiségi programok látogatása mind azt a célt szolgálják, hogy a lakó jól érezze magát intézményünkben. Néhány lakónk szlovák nemzetiségi kötődésű, szívesen használják a nyelvet egymás között és szívesen látogatnak nemzetiségi programokat városunkban, melyhez minden támogatást megadunk.

Az intézmény lakókat az ország egész területéről, de elsősorban Tótkomlós és vonzáskörzetéből fogad, etnikai és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Az intézményi elhelyezést egy kérelemmel kell indítani mellyel egyúttal regisztrálási szándékát is kifejezi a leendő lakó és felkerül a várólistára. Ezt követi a segítségünkkel kitöltött ORSZI kérelem benyújtása, mely a négy óra „ápolási szükséglet” megállapításához elengedhetetlen. Az elhalálozás esetén felszabadult helyet az időrendi sorrendben következő jelentkezőnek ajánljuk fel. Az kapcsolat felvétel után két alkalommal előgondozást végzünk a jelentkező otthonában az intézménybe költözés előtt.

Helyi adottságaink miatt lehetősége nyílik a lakóknak arra, hogy a gyógyfürdő és a reumatológiai kezelések széles skáláját vegyék igényben. Ezentúl a város összes rendezvényén képviseltetjük magunkat, mint látogatók, de az otthon lakói által készített kézműves termékekből is készült már városi kiállítás. A heti rendszerességgel megrendezett kirakodó vásárt is előszeretettel látogatják. Lehetőség szerint egy napos kirándulásokat szervezünk számunkra, mely mindig nagy sikert arat. Ezen túl nyitottak vagyunk minden megvalósítható alternatív, akár általuk javasolt programra és igyekszünk azokat megvalósítani.

Az intézmény lelkiségét teljes egészében átjárja az irántuk érzett szeretet, tisztelet melyet az ige fényében talán így tudunk kifejezni:

            „Egymást terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét” (Galata 6:2)

Tisztelettel: Szabó Zoltán

Intézményvezető