VisszaVissza az előző oldalra

A tótkomlósi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése

Képek a projektről!

Tótkomlós Város Önkormányzat 2008.július hónapban pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program keretében a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére 21.700.000 Ft összköltséggel. A „tótkomlósi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése” elnevezésű, ÁROP-1.A.2/A-2008-0043 azonosító számú projekt célja a hivatal hatékony működésének elérése, meglévő informatikai eszközök fejlesztése, illetve a hivatal vezetőinek és alkalmazottainak képzése.

A benyújtott pályázat a támogatási igénnyel megegyezően 19.964.000 Ft (92 %) összegű támogatásban részesült. A hivatal szervezetfejlesztéséhez az önkormányzat 1.736.000 Ft (8 %) összegű önerőt biztosít.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht, mint Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett Tótkomlós Város Önkormányzat között a támogatási szerződés aláírása 2009. február hónapban megtörtént.

Az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból támogatott projekt végrehajtási időszakában az önkormányzat beszerezte az iktató programot, továbbá a szervezetfejlesztés és a felnőttképzés területén is megkezdődtek a munkák.

A képzés témájának, céljának megfelelően a polgármesteri hivatal munkatársai közül 10 fő vett részt az „Együttműködés fejlesztése” 2 napos tréningen 2009. május 19-én és 21-én, valamint a „Stratégiai gondolkodás fejlesztése” 2 napos tréningen 11 fő vett részt 2009. június 22-én és 23-án.

A szervezetfejlesztési tevékenységek közül a „Diagnosztika” tevékenység 4 napot, a „Főfolyamat átvilágítás, átstrukturálás” tevékenység 3 napot vett igénybe a polgármesteri hivatalban. Az elvégzett tevékenységekről a visszajelző dokumentációk elkészültek.

Ezt követően 2009. szeptember 17-én a „Stratégiai workshop”-ra került sor a hivatal vezetőinek aktív részvételével.

Tovább folytatódtak a képzések a polgármesteri hivatal munkatársai részére. 2009. október 13-án és 15-én az „Ügyfélszolgálati képzésen” 10 fő vett részt, míg a 2009. október 19-én és 20-án megtartott „Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban” képzésen 7 fő szerzett hasznos ismereteket a hivatal munkatársai közül.

2009. november 3-5. között a „Projektmenedzsment” képzés megtartására került sor. A képzésen 5 fő vett részt. A munkatársak használható elméleti és gyakorlati tudást szereztek a képzés keretében.

2009. november 10-én és 12-én a polgármesteri hivatalból 8 fő vett részt a „költségvetés készítési, elfogadási, végrehajtási és ellenőrzési technikák” képzésen. Az ott elsajátított ismeretek révén a hivatal munkatársai felvilágosítást kaptak a jövő évi költségvetés elkészítésére. 

A 2010. február 4.-én és 5.-én megtartott „Döntéshozatal” című képzéssel befejeződött a képzéssorozat a polgármesteri hivatal munkatársai részére, ahol 7 fő vett részt.

Az immateriális javak beszerzésére a Polgármesteri Hivatal képviselő-testülete a RenderNet Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg, a szerződéskötésre 2010. január 21.-én került sor. A következő szoftverek kerülnek beszerzésre: kiadványszerkesztő szoftvercsomag, calendar típusú hálózatok létrehozására alkalmas szoftver, digitális térkép, valamint a település honlapjával kapcsolatos fejlesztések.
Teljesítési határidő: 2010. március 5.

Tótkomlós Város Önkormányzata beszerezte a pályázatban szereplő valamennyi szoftvert. 

A projekt 2010. március 29-én lezárult.

Projektzáró dokumentum megtekintése

Közreműködő Szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
 
H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Telefon:  (+361) 224 3100 Telefax: (+361) 224 3105
Email: vati@vati.hu
Honlap: www.vati.hu
 
 
További információ a pályázati rendszerről:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu