VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülése - 2012. március 28-án

  Meghívó

  Tótkomlós Város Polgármesterétől

5940 Tótkomlós, Fő út 1. (: 68/462-535

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének

soros ülését

2012. március 28-án (szerda) 15,00 órára összehívom

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

 

  Napirendi javaslat:

1.      Tótkomlós Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve

2.      A szociális ellátások térítési díjainak megállapítása

3.      A Bölcsődében biztosított étkeztetés térítési díjának, valamint a bölcsődei gondozás díjának megállapítása

4.      Az óvodában és általános iskolákban indítható csoportok, osztályok számának meghatározása

5.      Tótkomlós Város Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása

6.      Önkormányzati tulajdonú földingatlanok hasznosítása

7.      A Chang Jiu Kft. kérelme

8.      A Tótkomlós, Szabadság tér nyugati oldalának forgalomszabályozása

9.      A 0517 hrsz-ú üzleti vagyonba tartozó út adásvétele (utólagosan postázva)

10.  Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

11.  Az önkormányzat gépkocsivezetői álláshelyének betöltéséről döntés

12.  Közbeszerző kiválasztása rendezési terv készítésére

13.  Ifjúsági szálláshely kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás

14.  Közös földgázbeszerzés

15.  DAOP-4.1.3/B-11 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére szolgáltató kiválasztása

16.  Egyebek

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

 

Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.

 

Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének időpontja:

                                            2012. március 26. (hétfő) 16,30 h.

Szociális Bizottság ülésének időpontja:

                                                          2012. március 27. (kedd) 14,00 h.

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:

                                            2012. március 27. (kedd) 15,30 h.

 

A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.

Tótkomlós, 2012. március 23.

 

                                                                                                       dr. Garay Rita

                                                                                                        polgármester