VisszaVissza az előző oldalra

Javaslat kérése a „Pro Urbe” kitüntető díj és a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj adományozására...

  

Tótkomlós Város Önkormányzata várja a javaslatokat

a 2012. évi

„Pro Urbe” kitüntető díj, valamint a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj

adományozására vonatkozóan.

 

 

A beérkezett javaslatokról a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.

A díjak átadására a Város Napján, 2012. április 27-én kerül sor.

 

 

A díjak odaítélését az alábbi helyi rendeletek szabályozzák:

 

- a városi kitüntető díj alapításáról és adományozásáról a 3/1994. (II.26.) számú

 - a  „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló a  21/2003.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet az irányadó.

 

 

Javaslataikat, írásos indokolással kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalba, 2012. március 21-ig beérkezőleg!

 

 

 

 

 

dr. Garay Rita sk.

Tótkomlós Város Polgármestere