VisszaVissza az előző oldalra

A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság közleménye

                 2. sz. melléklet

 

 

Lakosság tájékoztató anyag önkormányzatok részére

 

A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság közleménye

 

A szabadtéri tüzek megelőzéséért

 

 

A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Békés megyében is ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma.

Hétvégéken, a kellemes időben sokan választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát végeznek, esetleg elszáradt növényi hulladékot égetnek. A szeles időjárás azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi években megyénkben többezer hektárnyi területet perzseltek fel. Tavaly 1630 tűzesethez vonultak a megyei tűzoltók, ebből 680 volt szabad területen keletkezett tűz, további 117 esetben tévesen bejelentett területtűzről volt szó.

Ahogy a számok is mutatják, a vonulási statisztikában drasztikusan megemelkedik a beavatkozások száma, a megye tűzoltó egységei gyakran megerősített szolgálattal dolgoznak.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ezért fokozott odafigyelést kér a lakosságtól!

Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és a tűzgyújtási szabályokra!

A tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom.

 

A jogszabályi előírások szerint (306/2010. (XII.23.) kormányrendelet a levegő védelméről) a tarlóégetés TILOS!

 

Kivételt jelent a növény-egészségügyi hatósági elrendelés. Azonban ebben az esetben is be kell tartani a jogszabályi előírásokat:

  • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságságnak írásban be kell jelenteni. A tarlót szabályos égetésnél körül kell szántani, fásításoknál védősávot kell biztosítani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas eszközökről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen kell készenlétben tartani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély (például élénkülő szél) esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azonnal oltani kell. Az égetés befejeztével a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, hogy ne maradjon parázslás, vagy izzás.
  • A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint az, aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére.
  • Aki pedig szabálytalanul éget tarlót, és ennek nyomán a hivatásos tűzoltóság beavatkozása szükséges, tűzvédelmi bírsággal sújtható.

 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségeket minden esetben megtérítteti, ha bebizonyosodik, hogy a tüzet szándékosan okozták.

 

  • A 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet értelmében, aki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60 ezer forinttól 200 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható.