VisszaVissza az előző oldalra

A gázolaj jövedéki adót visszaigénylő mezőgazdasági termelőket érintő változásáról!

A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 48/B. § (1) bekezdés új c) pont 2014. január 1-jével történő hatálybalépésével módosul a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelő jövedékiadó-visszatérítés igénylésére vonatkozó bevallás benyújtásának módja.

2014. január 1-én hatályba lépő rendelkezés:

A Jöt. 48/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerint: adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton a jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíti a vámhatósághoz a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelő.

A fenti rendelkezés hatályba lépésével a mezőgazdasági visszatérítés igénylésére rendszeresített BEV_J04 számú nyomtatvány kizárólag elektronikusan nyújtható be.

Az elektronikus bevallás benyújtás feltétele:

- Ügyfélkapu regisztráció: Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, azt előzetesen el kell végeznie. (Az ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információk a www.magyarorszag.hu oldalon találhatóak, vagy az okmányirodákban kérhetőek.)

- Egységes Ügyfél Címtár (EÜC) regisztráció: az elektronikus adatszolgáltatás hozzáférési jogosultságának kiadását megelőző regisztráció. Az EÜC regisztráció megszerzéséhez a kérelmet (VPOP_R01-es nyomtatványon) a székhely szerint illetékes vámhatósághoz kell benyújtani.

 

Gombkötő Gábor UMVP tanácsadó ,Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ,30/3744604