VisszaVissza az előző oldalra

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya pályázatot hirdet KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐI munkaköre betöltésére

 

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi osztálya

KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐI

munkaköre betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja alatt szereplő pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

A beérkező, kimenő számlák kontírozása, könyvelése, a banki, pénztári forgalom könyvelése, az előirányzatok, munkabérek könyvelése, adatszolgáltatás testületi anyaghoz, hitelintézetekhez, függő, átfutó bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése, a mérleg alapját képező eszközök és források évközi változásainak analitikus nyilvántartása, egyeztetés az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartással, Áfa bevallás, egyéb adóbevallások készítése, beruházási statisztika elkészítése, analitikus nyilvántartások alapján hátralékok behajtása, ellenőrzi a gépkocsivezető elszámolását, felelős a számlák érvényesítéséért, havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentéseket, éves beszámolót készít.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei könyvelési és kontírozási feladatainak ellátása, adóbevallások készítése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.   rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerint a feladatkörhöz az I., vagy II. besorolási osztályra vonatkozóan előírt végzettség, szakképzettség, szakképesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      önkormányzati gazdálkodási területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•        államháztartási szakirányon szerzett mérlegképes könyvelő szakképesítés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes, szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         képesítést igazoló okiratok másolatai

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző nyújt, a 68/462-122 (102. mellék) telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1245/2018., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. •        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1053/2018., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

•      Személyesen: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. június 01.

•         www.totkomlos.hu  - 2018. június 01.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.