VisszaVissza az előző oldalra

Amatőr fotópályázat

 Tótkomlós Város Polgármestere

amatőr fotópályázatot hirdet

Részletek„Városom Tótkomlós 2010”

címmel.

Pályázni 2 témakörben lehet:

1. Tótkomlós decemberben,

2. Gyermekek Tótkomlóson.

 

Pályázni digitális technikával készült képekkel lehet, az egy szerző által nevezhető képek száma kategóriánként 3-3 db.

A fényképeket digitális adathordozóra kiírva várjuk, melyhez kérjük mellékelni a fotók nyomtatott változatát is, valamint a pályázó nevét, elérhetőségét, gyermekek esetén korát is tartalmazó adatlapot.

A nyomtatott képek hátoldalán kérjük, tüntessék fel a kép címét, a készítő nevét és a kategória számát.

A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a kiíró által felkért zsűri végzi. Mindkét kategóriában három pályaművet díjazunk és lehetőség lesz egy közönségdíj odaítélésére. A díjak minden esetben fotós könyvek, albumok.

Pályázni olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó, és amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotóversenyen nem ért el eredményt.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Erről kérjük írásos nyilatkozatot is csatoljanak pályázatukhoz.

A fotókon bizonyos korrekciók megengedettek. A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett. A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).

Fotósorozat nem küldhető be.

A pályázatra beküldött képekből kiállítást rendezünk a Természet Házában, valamint megtekinthetők lesznek Tótkomlós város hivatalos honlapján (www.totkomlos.hu), melyek alkalmat adnak a közönségdíj odaítélésére.

A pályázatra beküldött fotókból az Önkormányzat kiadványt készíthet. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy beküldött fotóját az Önkormányzat – a felsorolt három módon - térítésmentesen hozza nyilvánosságra. Az erről szóló igazolást kérjük, szintén csatolják a pályázathoz.

 

A pályázat beküldési határideje: 2011. január 10.


A pályázat eredményhirdetésére január hónapban kerül sor.

A pályaművet személyesen vagy postai úton a következő címre kérjük eljuttatni:

Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kárász Gáborné 5940 Tótkomlós, Fő út 1. (B épület 3. iroda)

A borítékon kérjük feltüntetni: „Városom Tótkomlós 2010” – fotópályázat.

A rendező a pályázati anyagot a legnagyobb gondossággal kezeli, az esetleges postai sérülésekért felelősséget nem vállal. A pályázó papírképének visszajuttatása előzetes egyeztetés után, személyes átvétellel történik. A digitális formában benyújtott elfogadott pályaművek az Önkormányzat tulajdonában maradnak.

A pályázatról további felvilágosítást  Kárász Gáborné nyújt. (tel: 68/462-535,

e-mail: titkarsag@mail.totkomlos.hu)


Letölthető adatlap a fotópályázathoz