VisszaVissza az előző oldalra

Dr. Laczó Pál megyei főállatorvos Tótkomlós közigazgatási területére vonatkozóan, magas pathogenitású madárinfluenza fertőző állatbetegség megállapítása miatt védőkörzetet rendelt el

TÁJÉKOZTATÁS

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály hatósági jogkörében eljárva Dr. Laczó Pál megyei főállatorvos Tótkomlós közigazgatási területére vonatkozóan, magas pathogenitású madárinfluenza fertőző állatbetegség megállapítása miatt védőkörzetet rendelt el.

 

A védőkörzetben az alábbi intézkedéseket rendelte el:

 

1. Minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott szárnyast és takarmányukat a gazdaság/udvar kijelölt épületében zárva kell tartani. Ha ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkor a területet kell lekerekíteni és madárhálóval minden oldalról lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfi-állományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

 

2. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

 

3. Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell.

 

4. Tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése.

 

5. Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

 

6. Tilos beszállítani, kiszállítani és a területen belül szállítani közúton, vasúton:

- baromfit, tojásrakás előtt álló és napos baromfit, más, fogságban tartott madarakat, étkezési és keltetőtojást, baromfihúst

- baromfi vagy más madarak állati melléktermékeit (hullák és tartásukból származó használt alom, trágya, hígtrágya), valamint tilos ezeket szétszórni

 

A szállítási tilalom nem vonatkozik:

- a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő belső szállításra

- a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.

 

Az elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaság kiürítése és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 21 napig, illetve addig kell fenntartani, amíg a védőkörzetben lévő gazdaságokat a készenléti tervvel összhangban meg nem vizsgálták. Ezután a védőkörzetet a Hatóság megszünteti és a területére vonatkozóan megfigyelési körzete vonatkozó intézkedéseket, korlátozásokat rendel el, legkevesebb 30 napot követő visszavonásig.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését!