VisszaVissza az előző oldalra

Dr. Laczó Pál megyei főállatorvos Tótkomlós közigazgatási területére vonatkozóan, magas pathogenitású madárinfluenza megállapítása miatt felügyeleti (megfigyelési) körzetet rendelt el

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály hatósági jogkörében eljárva Dr. Laczó Pál megyei főállatorvos Székkutas, IV. ker. Tanya 12. másodlagos kitörési pont körül 10 km sugarú körben lévő, Orosháza település érintett közigazgatási területére vonatkozóan, valamint valamennyi Békés Megyei kitörési pont körül, Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás, Kardoskút, Kaszaper, Kunágota, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza települések 10 km sugarú körben lévő közigazgatási területére vonatkozóan magas pathogenitású madárinfluenza fertőző állatbetegség megállapítása miatt felügyeleti (megfigyelési) körzetet rendelt el.

 

A védőkörzetben az alábbi intézkedéseket rendelte el:

1. A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott szárnyast és takarmányukat a gazdaság/udvar kijelölt épületében zárva kell tartani. Ha ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekerekíteni és madárhálóval minden oldalról lefedni a kifutóból/legelőből, hogy a gazdaság más baromfi-állományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

 

2. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

 

3. A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni. A baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgálat céljából, szükség esetén mintát vesznek az állományból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Az állomány állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai vizsgálatát az állattartók tűrni kötelesek.

 

4. Tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése.

 

5. Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

 

6. Tilos beszállítani, kiszállítani és a területen belül szállítani közúton, vasúton:

- baromfit, tojásrakás előtt álló és napos baromfit, más, fogságban tartott madarakat, étkezési és keltetőtojást, baromfihúst

- baromfi vagy más madarak állati melléktermékeit (hullák és tartásukból származó használt alom, trágya, hígtrágya), valamint tilos ezeket szétszórni

 

Az elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaság előírások szerint elvégzett kiürítése és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legkevesebb 30 napot követő visszavonásig maradnak érvényben

 

Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését!