VisszaVissza az előző oldalra

ÉRTESÍTÉS GEOFIZIKAI MÉRÉSEK VÉGZÉSÉRŐL

Értesítjük a lakosokat, ingatlan-tulajdonosokat, földhasználókat, gazdálkodókat, hogy a Vermilion Hungary Battonya-Dél Koncessziós Kft,mint bányavállalkozó megrendelésére az Acoustic Geofizikai Szolg. Kft. geofizikai mérések fog végezni

Tótkomlós, Nagyér, Ambrózfalva, térségében.

A szeizmikus mérések célja a föld belső szerkezetének felmérése annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a kőolaj- és földgáz felhalmozódására alkalmas helyek a területen. A szénhidrogén (kőolaj, földgáz) bányászat ezt a technológiát alkalmazza, hogy kikutatható legyen a föld mélyén rejlő ásványvagyon.

A szeizmikus mérések alapja, hogy mesterségesen rezgést gerjesztenek, melyek a föld mélyebb rétegeiről különbözően verődnek vissza. Ezeknek a visszaverődő rezgéseknek a hatására a föld felszínén elhelyezett érzékelőkben található mágnesek elmozdulnak, és egy kábelhálózaton keresztül továbbítódnak egy észlelő berendezéshez. Az észlelt jeleket digitális adatokká alakítják át, melyek a mérési vonalak mentén egy-egy függőleges metszetet rajzolnak ki a föld geológiai szerkezetéről, a mélyebb rétegekről és az esetleges szénhidrogén telepekről.

A fent ismertetett szeizmikus mérések szorosan a bányászati tevékenységhez kapcsolódnak, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (bányatörvény) hatálya alá tartoznak. A szeizmikus méréseket a bányahatóság engedélyével végezzük.

A mérések során geodéziai kitűzések (fakarókkal), érzékelő kábelek földfelszínre történő lefektetése és mesterséges rezgéskeltés tapasztalható. A kábelek mentén rezgésérzékelő eszközöket helyezünk el. Ezek az eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, más számára értéktelenek, használhatatlanok.

KÉRJÜK, HOGY A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A LEFEKTETETT VEZETÉKEKET NE MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL SZAKEMBEREINK AZOKAT ÖSSZEGYŰJTIK!

A mérésekkel okozott károkat természetesen megtérítjük!

Jellemzően a növényzetben okozott taposási kár fordulhat elő. Kérjük a tisztelt földhasználókat, amennyiben kárigényük van jelezzék az alább található telefonszámok valamelyikén.

Köszönjük, hogy a kutatási tevékenységet türelemmel és megértéssel viselik.

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

A mérések várható ideje: 2018. január 18-tól 2018. január 31-ig.

A tevékenységgel és a kártalanítással kapcsolatosan munkatársainkat az

alábbi elérhetőségeken kereshetik:

Acoustic Geofizikai Szolg. Kft. részéről:

Erdei József: Tel: +3620/573-5969; email: jozsef.erdei@acousticgeo.com

Szalma Elemér: Tel: +3670/375-6276; email: elemer.szalma@acousticgeo.com