VisszaVissza az előző oldalra

FELHÍVÁS A TÓTKOMLÓS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Tótkomlós Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni eboltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Tótkomlós város területén tartott ebek vonatkozásában a 2022. június 15-től 2022. július 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot („Ebösszeíró adatlap”) kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap jelen felhívás mellékletét képezi. Amennyiben a tartott ebek száma egynél több, úgy a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület előterében elhelyezett gyűjtőláda mellett további adatlapok találhatóak, illetve az letölthető a www.totkomlos.hu weboldal „Híreink” menüpont alatt.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen a kihelyezett gyűjtőládába, vagy postai úton a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1. szám) címére.

Felhívjuk az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. július 31. napja.

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

- Csak a transzponderrel megjelölt ebek olthatók be veszettség ellen, az eboltásra 2022. június 23-25. között kerül sor a KOMLÓS-VET Állatpatika (Tótkomlós, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám) területén. Az eboltás díja 5000 Ft/eb. Itt egyúttal lebonyolítható az eb transzponderrel történő ellátása is, melynek díja 5000 Ft/eb.

- Indokolt esetben háznál való oltás is lehetséges, melynek díja 7000Ft/eb. Erre való feliratkozás és időpont-egyeztetés az Állatpatikában történik.

- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

- Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló jogszabály alapján – minimum 30.000 Ft állatvédelmi bírság.

                                                           Tisztelettel: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal