VisszaVissza az előző oldalra

Képviselő-testületi ülés 2011. április 18-án

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2011. április 18-án (hétfőn) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
 
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
1.     Tótkomlós Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása
2.     A 2010. évi pénzmaradvány felosztása
3.     Jelentés Tótkomlós Város 2010. évi belső ellenőrzéséről, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről
4.     A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
5.     Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
6.     Csatlakozás a Békés Megyei Egészségturisztikai klaszterhez
7.     Rendelkezési Alapból történő támogatás 
8.     Färbung Gastro Kft. kérelme
9.     Rákóczi Szövetség  támogatási kérelme
10.                       Egyebek
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:
2011. április 11. (hétfő) 15 h.
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság ülésének időpontja:
        2011. április 13.  (szerda) 16,30 h.
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
Tótkomlós, 2011. április 8.
 
                                                                                                       dr. Garay Rita   
                                                                                                        polgármester

KAPCSOLÓDÓ ELŐTERJESZTÉSEK IDE KATTINTVA ÉRHETŐEK EL