VisszaVissza az előző oldalra

Kötelezően előírt kémény ellenőrzések, tisztítások!

É R T E S Í T É S

 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet

értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tótkomlós közigazgatási területén

 

2017. augusztus hónapban megkezdte

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretén belül

 

a kötelezően előírt

kémény ellenőrzéseket, tisztításokat

a jogszabályokban előírt ingatlanok esetében:

 

a)      a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant is,

b)      a kizárólag az a) pont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,

c)      a b) pont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében.

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szervezet

az érintett lakosság szíves együttműködését kéri munkájuk elvégzéséhez.

 

A munkálatok szervezett sormunka keretén belüli elvégzéséért fizetni nem kell, azt a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szervezet térítésmentesen látja el.