VisszaVissza az előző oldalra

Közmeghallgatással egybekötött soros ülés

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
közmeghallgatással egybekötött
 soros ülését
2011. október 24-én (hétfő) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
           
 Napirendi javaslat:
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
1.     A 2011. évi Munkaterv módosítása
2.     Tótkomlós Városért Közalapítvány tevékenységéről szóló tájékoztató (utólagosan postázva)
3.     A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4.     A társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
5.     Tótkomlós Város helyi jelentőségű természeti értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 12/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
6.     Pályázat kiírása jegyzői álláshelyre
7.     A Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda kiadási előirányzatának csökkentése
8.     Rendelkezési Alapból történő támogatás
9.     „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében” elnevezésű pályázat kapcsán a KÖVITE-PLUSZ Kft. szerződés módosítás iránti kérelme
10. TIOP 3.4.2-11/1 azonosítószámú „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” elnevezésű pályázattal összefüggésben kért árajánlatok (utólagosan postázva)
11. A Bölcsőde épületének esetleges felújítására, kapacitás bővítésére készült előzetes felmérés – javaslat a Bölcsőde kialakításának lehetséges helyszíneire (utólagosan postázva)
12. A DAOP-3.1.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvétel, valamint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére tervező és pályázatíró kiválasztása (utólagosan postázva)
13. A közétkeztetési feladat ellátására történő közszolgáltató kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
14. „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt II., megvalósítási szakaszára vonatkozó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
15. A J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ fűtési rendszeréről készült állapotfelmérés – korszerűsítési javaslat (utólagosan postázva)
16. A Központi Orvosi Rendelőintézet burkolatépítésére kivitelezői árajánlat elfogadása (utólagosan postázva)
17. A Karasz János Sporttelep felújítása
18. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. október 26-ai rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása
19. Tájékoztatás a helyi adó és az egyéb önkormányzatot megillető tartozásokról
20. Kimutatás az önkormányzati tulajdonú forgalomképes és korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyonról
21. Egyebek
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:  
                                                    2011. 10. 19. (szerda) 15,30 h.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének időpontja: 
                                                    2011. 10. 19. (szerda) 17,00 h.
A Szociális Bizottság ülésének időpontja:
                                                              2011. 10. 25. (kedd) 14,00 h.
 
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
Tótkomlós, 2011. október 14.
 
 
                                                                                                       dr. Garay Rita
                                                                                                        polgármester