VisszaVissza az előző oldalra

Közmeghallgatással egybekötött soros ülés

 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
közmeghallgatással egybekötött
 soros ülését
2012. október 31-én (szerda) 15,00 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
           
 Napirendi javaslat:
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
1.      Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséhez kapcsolódó dokumentumok jóváhagyása
2.      Tótkomlós Városért Közalapítvány tevékenységéről szóló tájékoztató
3.      Az állatok tartásáról szóló 19/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
4.      „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” elnevezésű projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételéről szóló Megállapodás
5.      Adásvételi szerződés módosítása
6.      Ifjúsági szálláshely eszközlistájának módosítása
7.      „A Tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 számú pályázat kapcsán kiviteli tervdokumentáció készítése
8.      Jobbik Magyarországért Mozgalom Tótkomlósi Alapszervezetének kérelme
9.      A Piac működésével kapcsolatos kérdések megvitatása
10. Egyebek
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:  
                                                     2012. 10. 29. (hétfő) 15,30 h.
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
Tótkomlós, 2012. október 26.
 
                                                                                                       dr. Garay Rita
                                                                                                        polgármester