VisszaVissza az előző oldalra

Meghívó Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülésére

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2011. március 28-án (hétfőn) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
 
 1. Tótkomlós Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása - utólag postázva

 2. „Tótkomlós ifjú tehetsége” dj alapításról és adományozás rendjéről szóló 21/2003.(XI. 25.) ör. módosítása – bizottsági döntést követően postázva

 3. A képviselő-testület tagjai és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

 4. Térítési díjak megállapítása

 5. Környezetvédelmi Alap létrehozása

 6. Tótkomlós Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása

 7. Tótkomlós Város Gazdasági programjának elfogadása – utólag postázva

 8. „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” KEOP-7.1.2.0-2008-0243 azonosító számú projekt projektfejlesztési szakaszához kapcsolódó könyvvizsgáló beszerzése

 9. Az Erzsébet úti óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzés ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása

 10. Orvosi rendelő pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatása – az ajánlattételi dokumentáció utólag postázva

 11.  Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 12.  Az óvodában és általános iskolákban indítható osztályok, csoportok számának meghatározása

 13.  A Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület támogatási kérelme

 14.  A 2011. évre vonatkozó vízterhelési díj megállapítása

 15. RIMAX Kft. visszavásárlási jog törlése

 16.  A Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

 17. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

 18. Az önkormányzat gépkocsivezetői álláshelyének betöltéséről döntés

 19.  A Fölk-ép Kft. fizetési meghagyása az önkormányzat ellen

 20.  Egyebek

   

   

 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:
2011. március 23. (szerda) 15 h.
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság ülésének időpontja:
2011. március 23. (szerda) 16,30 h.
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
 
Tótkomlós, 2011. március 18.
 
                                                                                                       dr. Garay Rita   
                                                                                                        polgármester

KAPCSOLÓDÓ ELŐTERJESZTÉSEK IDE KATTINTVA ÉRHETŐEK EL