VisszaVissza az előző oldalra

Meghívó Tótkomlós Város Polgármesterétől

Tótkomlós Város Polgármesterétől
5940 Tótkomlós, Fő út 1. Tel.: 68/462-535
 
 
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2010. december 13-án (hétfőn) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
1.      Tótkomlós Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató
2.      Tótkomlós Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
3.      A közterületek használatáról szóló 38/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
4.      Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása
5.      A piacok, vásárok tartásáról szóló 7/1991. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
6.      Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/1994. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosítása
7.      A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása a 2011. évre
8.      A polgármester és a képviselő-testület bizottságainak beszámolója az átruházott hatáskörben végzett tevékenységükről  
9.      A képviselő-testület 2011. évi munkaterve
10. A J. G. Tajovsky ÁMK által összeállított 2011. évi városi programok
11. Rendelkezési Alapból történő támogatás         
12. A J. G. Tajovsky Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
13. A Jankó János Iskola és Gimnázium pótelőirányzat kérelme
14. Az ivóvízhálózaton és a szennyvízrendszeren 2011. évben elvégzendő rekonstrukciós javaslat megvitatása és elfogadása
15. A Get Energy Magyarország Kft. energia-menedzsment, közüzemi audit ajánlata
 
Egyebek
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
Tótkomlós, 2010. december 3.  
 
                                                                                                       dr. Garay Rita    
                                                                                                        polgármester