VisszaVissza az előző oldalra

Mezőgazdasági gépszemle

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírása alapján a nyári betakarítási munkákban dolgozó erő-és munkagépek tulajdonosainak a gépek tűzvédelmi felülvizsgálatát (gépek szemléjét) a munka megkezdését megelőzően el kell végezni. A rendelet a következőket írja elő:

A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

A szemlét megelőző napon szikrapróbát kell végrehajtani és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Tűzvédelmi gépszemlén való részvétel feltételei:

- A szemlén tiszta-lemosott állapotban kell megjelenni az erő-és munkagéppel

- A jármű elektromos hálózatának kötegeltnek kell lennie, azon szakadás nem lehet

- Az elektromos hálózat faláttöréseknél történő átvételezésnél éles szegély nem lehet, csak gumigyűrű

- A jármű áramtalanító kapcsolóját megkerülő az akkumulátorról direktben működő plusz fogyasztó nem megengedett (pl. rádiós magnó, ventilátor, kiegészítő adapter)

- Üzemanyag és kenőanyag rendszerének épnek kell lennie, üzemanyag és kenőanyag folyás nem megengedett

- Kipufogó rendszerének épnek kell lenni, abban szikrafogónak kell lennie

- A biztosíték táblán csak megfelelő biztosíték lehet, annak más anyaggal történő helyettesítése és a patkolt biztosíték nem megfelelő

- A vezetőfülkében tartalék biztosítékokat kell elhelyezni

- Kombájnnál hajlékony földelő vezeték (földelő lánc) kötelező.

 

A szemle befejezése után a vezetőfülkében az alábbi dokumentációkat kell elhelyezni:

- Gépszemle jegyzőkönyv egy példánya (kivonat)

- A kezelő tűzvédelmi oktatásáról igazolás

- Szikrapróba jegyzőkönyv

- Ellenőrzési napló

 

A GÉPSZEMLE A NAPI KARBANTARTÁST NEM HELYETTESÍTI!

A nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi tájékoztató, a bejelentés gépszemléről, valamint a bejelentés gépszemle megtartásáról szóló dokumentum megtalálható Tótkomlós Város honlapján, ahonnan letölthető és kinyomtatható.

Amennyiben nincs lehetőség nyomtatásra, személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal „A” épület 6. irodájában.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését!

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE