VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Tótkomlós Város Jegyzője

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja alatt szereplő hatósági feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:

 

- Elvégzi a haszonbérleti és ingatlan adásvételi szerződések kifüggesztésével, valamint a kapcsolódó feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendőket.

- Végzi a kereskedelmi hatáskörbe tartozó, a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos, oktatási és nevelési intézményekhez kapcsolódó feladatokat.

- Ellenőrzési terveket készít, birtokvédelmi ügyeket intéz.

- Vezeti az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Szociális Kerekasztal üléséről készült jegyzőkönyveket, továbbá azon jegyzőkönyveket, mellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

- Vezeti az ASP- és OKNYIR-rendszerekben a munkaköréhez tartozó nyilvántartásokat, azokból adatot szolgáltat.

- Adatokat szolgáltat statisztikai jelentésekhez.

- Kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal, gondoskodik az önkormányzati és intézményi közműszerződések előkészítéséről és végrehajtásáról.

- Közreműködik a beszerzési eljárások lebonyolításában a közműszolgáltatások vonatkozásában.

- Részt vesz a település hulladékgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységben, tájékoztatja a lakosságot a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tudnivalókról.

- Szociális ügyintézés keretében részt vesz a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában, felülvizsgálatában és végrehajtásában.

- a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó teendők ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az egyéb, szervezetre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

 

·           Magyar állampolgárság;

·           Cselekvőképesség;

·           Büntetlen előélet;

·           Középfokú szakirányú végzettség – a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja alatt szereplő I. és II. besorolási osztályhoz kapcsolódó végzettségek valamelyike;

·           Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;

·           Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·        Felsőfokú szakirányú végzettség;

·        Közigazgatási területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

·        Közigazgatási alap- vagy szakvizsga;

·        ASP rendszerismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·               Fényképes szakmai önéletrajz;

·               Végzettséget igazoló okiratok másolata;

·               3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről;

·               A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefügő kezeléséhez hozzájárul, azt a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

·               A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;

·               A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.  

A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László jegyző nyújt a +36-68-462-122 (102. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

·        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ).

 

vagy

 

·        Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1., "B" épület.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/241-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: „Igazgatási ügyintéző”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapja (www.totkomlos.hu) – 2022. január 28.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.