VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatalnál adóhatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, vagy főiskola/egyetem gazdasági, gazdaságtudományi szakirányon,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A 29/ 2012. (III. 7.) Korm rendelet 1. melléklet 19. pontja alatti pénzügyi feladatkör ellátására I., vagy II. besorolási osztályba előírt végzettség, szakképzettség, szakirányú szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szlovák nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

§         Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában pénzügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         képesítést igazoló okiratok másolata

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző nyújt, a 68/462-122 (102) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 414/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. 

§         Személyesen: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állásra jelentkezőket a polgármester és a jegyző személyesen is meghallgathatja. A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.totkomlos.hu - 2016. február 12.

§         Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelen pályázatban meghirdetett munkakörre 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 12.