VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat igazgatási (polgármesteri titkársági) ügyintézői munkakör betöltésére

 Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

igazgatási (polgármesteri titkársági) ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 27. pontja szerinti II. besorolási osztályba tartozó titkársági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

polgármesteri titkársági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal titkársági feladatainak ellátása, pl.: képviselő-testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvezése, polgármesteri titkársági feladatok ellátása, városi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szlovák nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervezőkészség,

§         terhelhetőség,

§         precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

§         végzettséget igazoló okiratok másolatai

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző nyújt, a 68/462-122 (102) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási (polgármesteri titkársági) ügyintézői.

§         Személyesen: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állásra jelentkezőket a polgármester és a jegyző személyesen is meghallgathatja. A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.totkomlos.hu - 2016. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Az állás betöltésének további feltétele a vonatkozó jogszabály szerinti eskü letétele. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 19.