VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

 Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja alatt szereplő pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

• a beérkező, kimenő számlák kontírozása, könyvelése,

• a banki, pénztári forgalom könyvelése,

• az előirányzatok, munkabérek könyvelése,

• adatszolgáltatás testületi anyaghoz, hitelintézetekhez,

• függő, átfutó bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése,

• a mérleg alapját képező eszközök és források évközi változásainak analitikus nyilvántartása,

• egyeztetés az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartással,

• Áfa bevallás, egyéb adóbevallások készítése,

• beruházási statisztika elkészítése,

• analitikus nyilvántartások alapján hátralékok behajtása,

• ellenőrzi a gépkocsivezetők elszámolását,

• felelős a számlák érvényesítéséért,

• havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei könyvelési és kontírozási feladatainak ellátása, adóbevallások készítése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, havi pénzforgalmi és negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló készítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Magyar állampolgárság,

·        Cselekvőképesség,

·        Büntetlen előélet,

·        Középiskola/gimnázium,

·        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerint a feladatkörhöz az I., vagy II. besorolási osztályra vonatkozóan előírt végzettség, szakképzettség, szakképesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        Főiskola, gazdaságtudományi szakképzettség,

·        önkormányzati gazdálkodási területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

·        államháztartási szakirányon szerzett mérlegképes könyvelő szakképesítés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        fényképes, szakmai önéletrajz

·        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·        képesítést igazoló okiratok másolatai

·        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző nyújt, a 68/462-122 (102) -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 723/2017., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

·        Személyesen: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állásra jelentkezőket a polgármester és a jegyző személyesen is meghallgathatja. A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        www.totkomlos.hu - 2017. április 13.

·        Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. április 13.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelen pályázatban kiírt munkakörre 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Az állás betöltésének további feltétele a vonatkozó törvény szerinti eskü letétele, valamint a vagyonnyilatkozat tételi eljárás teljesítése. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 13.