VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére

 Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. utca 6.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, gyermek -és felnőtt programok (zenei programok, kiállítások, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, szabadtéri és városi rendezvények, civil kapcsolatok) szervezése, lebonyolítása, gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség, népművelő/művelődésszervező/andragógia szakon szerzettdiploma,

         közművelődési szakterületen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés, informatikus könyvtáros,

         Szlovák nyelvből alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

         kreativitás,

         megbízhatóság,

         prezicitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         fényképes szakmai önéletrajz

         szakmai tapasztalatot igazoló okirat másolatai

         hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat időtartama alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezető nyújt, a 68/462-976 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Th-2019/14 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

 

         Elektronikus úton Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezető részére a totkomlos.konyvtar@gmail.com E-mail címen keresztül

 

         Személyesen: Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezető, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.totkomlos.hu - 2019. február 20.

         intézményi hirdetőtábla - 2019. február 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.