VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat Tótkomlós Város Önkormányzatánál gépkocsivezetői munkakör betöltésére

 Tótkomlós Város Önkormányzata

                     
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
 
pályázatot hirdet
 
Tótkomlós Város Önkormányzatánál
gépkocsivezetői 
munkakör betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: változó
A Tótkomlósi Polgármesteri Hivataltól történő indulással és érkezéssel (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Önkormányzat gépjárművének vezetése, a gépjármű állapotának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, javaslattétel a javítások, kötelező szervizek elvégzésére. Menetlevelek vezetése. Személyszállítás, áruszállítás, anyagbeszerzés, rakodás, egyéb karbantartási és ügyintézési feladatok. 
 
Illetmény és egyéb juttatás:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Minimum szakmunkás-bizonyítvány 
B kategóriás jogosítvány 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
PÁV vizsga
Országos helyismeret 
Gépkocsivezetői munkakörben szerzett legalább 2 éves gyakorlat
Balesetmentes közlekedés
 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű pontosság, megbízhatóság.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
Végzettséget igazoló dokumentumok, jogosítvány másolata.
Fényképes önéletrajz. 
Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyílt képviselő-testületi ülésen való tárgyalásához.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 15.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Garay Rita polgármester nyújt, a 68/462-122-es telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot postai úton vagy személyesen Tótkomlós Város Önkormányzatának címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban kell benyújtani.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  1003/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Gépkocsivezető”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.   
 
A pályázati kiírás közzétételének helyei: 
személyügyi központ internetes oldala (https://kozigallas.gov.hu) 2017. július 10.
Tótkomlós Város Önkormányzat internetes oldala (www.totkomlos.hu)
Komlósi Hírmondó 
Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája