VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat "Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Közművelődési szakember" munkakör betöltésére

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, gyermek és felnőtt korosztály számára kínált programok (ismeretterjesztő előadások, zenei programok, tanfolyamok szervezése és felügyelete, szabadtéri rendezvények szervezése, civil kapcsolatok gondozása) szervezése, lebonyolítása. Közreműködik a városi rendezvények koordinálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Szakirányú felsőfokú végzettség, népművelő vagy művelődésszervező vagy andragógus szakon szerzett diploma,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szlovák nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         Közművelődési szakterületen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         kreativitás,

•         megbízhatóság,

•         precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló okiratok másolatai

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         szakmai tapasztalatot igazoló okirat másolata

•         hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat időtartama alatt

•         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezető nyújt, a 30/944-91-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TH-2019/1. , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.

•         Személyesen: Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezető, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.totkomlos.hu - 2019. január 17.

•         Intézményi hirdetőtábla - 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánatásának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.