VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás fogorvosi feladatok ellátására

 Tótkomlós Város Önkormányzata (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) pályázatot hirdet a Tótkomlós 2. számú fogorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.

 

A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: Háziorvosi rendelő, 5940 Tótkomlós, Fő út 2.

 

 

Pályázati feltételek:

 

1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,

2. büntetlen előélet,

3. magyar állampolgárság,

4. cselekvőképesség,

5. MOK tagsági igazolvány,

6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

- részletes fényképes önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,

- orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,

- MOK tagság igazolása,

- egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, társas vállalkozási forma esetén a cégbírósági bejegyzésről szóló végzés másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- egészségügyi alkalmasságra vonatkozó igazolás,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja.


A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Tótkomlós Város Önkormányzata címére (5940 Tótkomlós, Fő út 1.).


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.


A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.


Pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.


A pályázattal kapcsolatosan további információ Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyzőtől kérhető a 68/462-122 (102. mellék) telefonszámon.