VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására!

 Pályázati felhívás!

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Bérbeadó) a Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. „B” lépcsőház 3/8. szám alatti, 52 m2 nagyságú, 2 szobás, összkomfortos, 3. emeleti szolgálati lakás besorolású önkormányzati tulajdonú ingatlant bérbeadásra jelölte ki, az ingatlan bérbevételére ajánlatokat kér. 

 

 

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan címe:                                             Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. „B” 3/8.

Az ingatlan alapterülete:                                   52 m2

Fekvése:                                                         belterület

Komfortfokozat:                                              összkomfortos

Szobaszám:                                                     2

Az épület átlagos állapotú, felújítási munkálatokat nem végeztek rajta az elmúlt időszakban.

 

Az ingatlan a város belterületén, lakóövezetben található, ahol az utak, különböző közművezetékek, közcélú létesítmények ki vannak építve.

Az ingatlan előtt adott a parkolási lehetőség, portalanított burkolt út található.

 

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető, mely időpontot a pályázó köteles előzetesen kérni Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5940 Tótkomlós, Fő út 1. (a továbbiakban: Hivatal) „A” épület 3. irodájában Hajdu Zoltán műszaki ügyintézőnél személyesen vagy telefonon az alábbi telefonszámon: 68/462-122. 126-es mellék. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás, információ kérés az előzőekben megadott telefonszámon és ügyintézőnél lehetséges.

 

A lakóingatlan bérleti díját az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/1994. (VII. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete határozza meg.

 

Az ingatlan bérleti díjának módosítása a Rendelet 1. mellékletének módosítása esetén, a Képviselő-testület döntése alapján a Bérleti szerződés külön módosítása nélkül, a Bérlő értesítésével történik.

 

A díjkedvezményről a Rendelet 27. § (2) bekezdése rendelkezik.

 

Az ingatlan bérleti díja 2013. január 1-től a Rendelet 1. melléklete szerint: 389,-Ft/m2/hó, tehát: 20.228,-Ft/hó.

 

A bérbevételhez pályázatot kell benyújtani!

 

A pályázatok benyújtásának helye: pályázatok folyamatosan nyújthatóak be a Hivatalhoz, a jegyzőnek címezve zárt borítékban.

 

A pályázatok elbírálása: a Képviselő-testület 2013. áprilisban tartandó soros ülésén.

 

A bérbeadó 20.228,-Ft összegű - azaz egy havi teljes bérleti díj - kaució megfizetése mellett adja bérbe az ingatlant.

 

A kaució összegének megfizetéséről és elfogadásáról a pályázatban nyilatkozni szükséges, és a Bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg szükséges azt megfizetni a Bérbeadó részére.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 

-        Pályázó neve, címe.

-        Összeköltözni kívánó személyek adatai.

-        Az ingatlan bérbevételére pályázónak, a pályázati anyaghoz csatolnia szükséges nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi és elfogadja a pályázati feltételeket.

-        Csatolni szükséges továbbá a pályázó nyilatkozatát

- az ingatlan rendeltetésszerű használatáról,

- az ingatlan bérleti díjának elfogadásáról és annak szerződés szerinti

teljesítési szándékáról,

- a kaució elfogadásáról és a szerződéskötéskor történő megfizetéséről.

 

A nyertes pályázóval (a továbbiakban: bérlő) a bérleti szerződés aláírására a Képviselő-testület döntésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor, a Bérbeadó székhelyén.

 

 

Bérlet időtartama:                                2013. május 1-től maximum 2013. december 31-ig,

amely kérelemre hosszabbítható a Képviselő-testület jóváhagyása esetén.

Fizetés havonta:                                   tárgyhó 15-ig

Bérleti díj megállapítás:                        minden év decemberében, következő évre vonatkozóan,

Felmondási idő:                                   30 nap

 

Bérleti információk:

 

A keletkezett rezsiköltségek a bérlőt terhelik. A bérlő köteles a lakás átadás – átvételi eljárását követően 15 napon belül a közszolgáltatóknál a közüzemi számlákat az átadás – átvételi eljárás során rögzített óraállásoktól a nevére íratni, azokat határidőre megfizetni és teljesíteni.

 

Bérbeadó a bérleményt a felszerelt természetes és törvényes tartozékaival együtt megtekintett állapotában adja át a bérlő részére. Szerződő felek a bérlemény felszerelési és berendezési tárgyairól leltárt vesznek fel, mely leltár a bérleti szerződés mellékletét képezi.

A bérleti díj magában foglalja az átvett eszközök bérleti díját is. A bérleti jogviszony alatt az eszközökkel kapcsolatos összes költség (javítási, ráfordítási költségek …) a bérlőt terhelik.

A felek megegyeznek abban, hogy bérbeadó az összes közüzemi szolgáltatást üzemképesen adja át a bérleménnyel együtt.

A bérlő a bérleményt csak rendeltetésszerűen használhatja, a bérlemény állagát köteles megőrizni. A bérlő a bérleményt a jó gazda gondosságával köteles kezelni. A bérleménynek a használattal kapcsolatos belső karbantartása a bérlő, míg a külső karbantartása a bérbeadó kötelessége.

A bérlő a bérleményben nagyobb átalakításokat csak a bérbeadó hozzájárulásával végezhet, de ebben az esetben az elszámolás külön megállapodás tárgya.

A bérlő köteles a bérlemény illetve környezetének a tisztántartásáról gondoskodni.

A bérlő albérletbe ezen ingatlant, vagy annak bizonyos részét nem adhatja, csak a Képviselő-testület külön döntése alapján.