VisszaVissza az előző oldalra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS intézményvezetői állás betöltésére...

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot ír ki a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ (5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A.) magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére.

 
A munkáltató megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1.
 
A munkavégzés helye: J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
 
Az állás betöltésének időpontja: 2012. január 1.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
 
A vezetői megbízás kezdő napja: 2012. január 1.
 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2016. december 31.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Művelődési Ház, Városi Könyvtár.
 
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17-18.§-ában az intézményvezetői feladatok ellátására előírt feltételek, vagy a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §-ában meghatározott feltételek, vagy a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. §-ában meghatározott feltételek.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:szlovák nyelvismeret, vagy egyéb idegen nyelvismeret, vagy vezetői gyakorlat.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatait,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül, a pályázat elbírálásával összefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.
 
Illetmény és egyéb juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30. nap.
 
Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követően, a véleményezési határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el.
 
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
-          a KSZK honlapja (www.kszk.gov.hu) – 2011. 10. 01.
-          Oktatási és Kulturális Közlöny
-          Tótkomlós Város honlapja (www.totkomlos.hu)
-          Komlósi Hírmondó
 
A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk.
 
A pályázatot postai úton, vagy személyesen Tótkomlós Város Polgármesterének címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ÁMK INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT”. Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást dr. Garay Rita polgármestertől a 06-68-462-122-es telefonszámon lehet kérni.