VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás költségvetési ügyintéző munkakörre

 


Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet II./2. pont alatt szereplő gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

- bankszámla kivonatok felszerelése, könyveléshez való előkészítése, - beérkező, kimenő számlák iktatása, - banki forgalom kontírozó könyvelése, - banki és pénztári forgalom gépi könyvelése, - számlák analitikus nyilvántartása, - pénzügyi jelentések, beszámolók elkészítésében való részvétel, - nyilvántartások és könyvelések ellenőrzése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- könyvelés előkészítése, - kontírozó és gépi könyvelés, - analitikus nyilvántartások vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet II./2. pontja alatt szereplő gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához II. besorolási osztályban előírt végzettség és szakképzettség, illetve szakképesítés.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Költségvetési szervnél könyvelés területén szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai tapasztalatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz

§         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető nyújt, a 68/462-122/119. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2182-1/2012. , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája

§         Tótkomlós Város honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.