VisszaVissza az előző oldalra

Szünidei gyermekétkeztetés

Kedves Szülők, Törvényes képviselők!

 

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja, hogy a 2017/2018. tanévben a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapjában a - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a szülő/törvényes képviselő kérelmére szünidei gyermekétkeztetés kertében a déli meleg főétkezést a települési önkormányzat biztosítja.

 

A nyári tanítási szünet időtartama alatt - legalább 43 munkanapon -, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon a szünidei gyermekétkeztetést települési önkormányzat ingyenesen biztosítja.

 

A gyermekétkeztetés 2018. június 18-tól kezdődően Tótkomlós Napközi konyha ebédlőjében 12 órától a család- és gyermekjóléti szolgálat bevonásával történik.

 

Kérjük, hogy a személyre szóló Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal által megküldött tájékoztató levél mellékletként csatolt nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni és az Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő szolgálatánál, 5940 Tótkomlós, Pósa u. 2. szám alatt nyújtsák be!

 

A nyilatkozatot nemleges válasz esetén is be kell nyújtani!