VisszaVissza az előző oldalra

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS VÁLTOZÁSAIRÓL

 TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS VÁLTOZÁSAIRÓL

 

Tisztelt Lakosság!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján az Önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre évek óta a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján kerül sor.

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a vonatkozó végrehajtási szabályok jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás vonatkozásában.

 

2016. április 1. napjával létrejött az úgynevezett állami Koordináló szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), mely új állami szereplőként jelenik meg a hulladékgazdálkodási feladatellátás területén. Az NHKV Zrt. az az állami szerv, amely 2016. április 1-jétől alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, határozza meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését.

Feladata többek között a közszolgáltatási díjnak az igénybevevőktől történő beszedése (számlázási, díjbeszedési és behajtási feladatok), majd bizonyos költségkalkulációk és meghatározott szempontok (felmerülő közvetlen és közvetett költségek) alapján szolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató részére.

 

A közszolgáltatást településünkön jelenleg – közszolgáltatási szerződés alapján - a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. Mind a Közszolgáltató, mind Önkormányzatunk köteles az NHKV Zrt.-vel együttműködni a feladatellátás kapcsán (rendszeres adatszolgáltatási feladatok).

 

A lakosság által megfizetett díjak kiszámlázását, beszedését és behajtását 2016. április 1. napjától az NHKV Zrt. jogosult végezni, mely tevékenységet legfrissebb információink szerint még nem kezdte meg, erre azonban ráhatása sem Önkormányzatunknak, sem a Közszolgáltatónak nincs, ezért kérjük szíves türelmüket.

 

Fontos kiemelni, hogy a lakosság bejelentési kötelezettsége (adatváltozás, igénybevétel módosulása, lakatlan ingatlan bejelentése, gyűjtőedény, stb.) továbbra is a Közszolgáltató felé áll fenn:

 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Tel.: 06-62 777-111 Fax: 06-62 777-112

E-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu

Honlap: www.telepulestisztasag.hu