VisszaVissza az előző oldalra

Tájékoztató

Településünkön, ahogy az ország keleti felében szinte mindenhol, az elmúlt évek katasztrófavédel-mi eseményei kapcsán folyamatosan védekezési feladatok ellátására volt és lesz szükség mind a téli, mind pedig a tavaszi vizek kártételei elleni védekezés idején, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során. 

 

A sikeres védekezés egyik alapfeltétele, hogy a hivatásos védekezők mellett kellő számú helyi lakos is részt vegyen a védekezési munkálatokban.

 

Ennek érdekében a település lakosságából - a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben kapott felhatalmazásom alapján - kijelöltem egy esetleges védekezés esetére a polgári védelmi szol-gálatba beosztásra kerülök körét.

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011. öszén a településen megalakított polgári védelmi szerveze-tek riasztási gyakorlására kerül sor.

 

A gyakorlás célja, a lakosságból megalakított és határozattal ellátott települési polgári védelmi szervezet tájékoztatása, illetve a riasztásban érintettek gyakoroltatása, valamint a beosztottak sze-mélyes adatainak a pontosítása.

 

Annak érdekben, hogy az elérhetőségek biztosítottak legyenek, az önkormányzatnak folyamatosan naprakész adatbázissal kell rendelkezzen, az ösz folyamán a Polgármesteri Hivatal által kijelölt személyek a polgári védelmi szolgálatról szóló általános tájékoztatóval és ADATLAP kitöltésével keresik fel otthonaikban az érintetteket.

 

A gyakorlás végrehajtása során katasztrófavédelmi feladatok tényleges végrehajtására nem ke-rül sor, a riasztás ellenőrzése és az adatok egyeztetése történik.

 

A településünkön élők és azok értékeinek védelme közös érdekünk, ezért kérem az Önök szíves együttműködését most és egy esetleges veszélyes esemény kezelése esetén a jövőben is!