VisszaVissza az előző oldalra

Tájékoztató hatósági bizonyítvány kiállításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 24.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. napjával hatályba lépett módosítása alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan önálló lakás rendeltetési egységeinek számáról – kérelemre – a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiséget vegyen igénybe.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a kérelmezett ingatlanban legalább 2, legfeljebb 4 lakás található és ezek (összesen) egy fogyasztásmérő órával legyenek ellátva.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Lakás: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségei, főzőhelyiségei, egészségügyi helyiségei, közlekedő helyiségei, tároló helyiségei együttesen teszik lehetővé a pihenést, az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást, étkezést, a tisztálkodást, mosást, illemhelyhasználatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását.

Önmagában tehát nem jogosít a kedvezmény igénybevételére az a tény, hogy egy ingatlanban igazolhatóan több család vagy generáció is él, az is feltétel, hogy az egyes lakóegységek megfeleljenek a jogszabályban előírt lakás fogalmának és azokban összesen egy fogyasztásmérő van felszerelve.

A hatósági bizonyítvány kiadásának ügyintézési határideje 8 nap.

A hatósági bizonyítványt – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.                                                                          

 

                                                               Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal