VisszaVissza az előző oldalra

COVID-19 - Tájékoztató oldal a koronavírusról


Tisztelt Lakosok!

Mint ahogy azt már Önök is hallhatták, hazánk négy, orvosokat képző egyeteme kérdőíves felméréssel támogatott, vérvételes szűrővizsgálatot indít a 14 éves és annál idősebb lakosok körében május 1. és 14. között. A kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon feltérképezze a koronavírus-fertőzés elterjedtségét. 

Békés megyében a vizsgálatok 2020. május 10-én kezdődnek a megye több pontján véletlenszerűen kiválasztott állampolgárok bevonásával.

A következő napokban a Békés Megyei Kormányhivatal egy munkatársa megbízólevél felmutatásával keresheti meg Önt is annak érdekében, hogy a vizsgálat helyét és időpontját tartalmazó küldeményt átadhassa az Ön részére.

A vizsgálat az Ön számára azzal az előnnyel jár, hogy megtudhatja, átesett-e már a fertőzésen, mellyel nemcsak önmaga, de családja és munkatársai biztonságát is megvédheti.

A vizsgálatban történő részvétellel Ön is hozzájárulhat a vírus ellenszerének, gyógyítási, megelőzési lehetőségeinek felfedezéséhez, ezért a kiválasztott személyek vizsgálaton történő részvétele rendkívül fontos.

Mindezek érdekében kérem, hogy amennyiben Ön is kap értesítést, részvételével támogassa a kutatást és szíveskedjen megjelenni a vizsgálaton.

 

Együttműködését köszönöm!

Tótkomlós, 2020. május 5.

Zsura Zoltán János

polgármester 
Tisztelt Lakosok!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A Békés Megyei Kormányhivatal álláspontja értelmében ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nem ülésezik, a döntéseket a polgármester hozza.
Erre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. március 26-a 14 órára összehívott képviselő-testületi ülés nem kerül megtartásra és a képviselő-testület a
veszélyhelyzet fennállása alatt nem ülésezik.
A meghozott döntéseimet a képviselő-testület minden tagjának véleménye kérésével hozom meg, melyekről tájékoztatom a lakosságot is.
 
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
 

 
Tisztelt Lakosok!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 fertőzés elleni védekezés során további rendelkezéseket hozott a Kormány, melyek a vendéglátóegységek és más üzletek nyitva tartását érintik.
 
A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni az alábbi kivétellel:
• a vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele,
• valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan
megengedett a tartózkodás.
 
Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
 
A fenti szabályok megszegése szabálysértésnek minősül, mely pénzbírsággal sújtható. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 
Az intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.
 
Kérem minden vendéglátóegység és üzlet üzemeltetőjét a fenti szabályok szigorú betartására.
 
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
 
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
Tisztelt tótkomlósi lakosok!
 
A kiemelt érdeklődésre az alábbi információt tudom a lakosság felé közölni.
A Tótkomlóson üzemelő két Olasz tulajdonú üzem helyi vezetőivel Fiala Gyöngyivel, valamint Földes Erikával egyeztettem.
A beszélgetés kapcsán mindkét fél kijelentette, hogy az olasz anyacégektől minden jogszabályt és hatósági ellenőrzéseket betartva történik, vagy történhet alapanyag beszállítás.
A jelenlegi helyzetben mindkét fél minimálisra csökkentette az áru forgalom irányait. A jelenleg felmerülő szállítmányozást az általuk megbízott nemzetközi szállítmányozást végző cégek a mindenkori szabályoknak és hatósági ellenőrzéseknek megfelelve végzik.
A termelés jelenleg akadálymentes, és igyekeznek mindaddig fenntartani, ameddig a nyersanyag, rendelkezésre áll (a dolgozók érdekében is), vagy további intézkedések a munkavégzést megakadályozzák.
Mindkét cég vezetője kijelentette, hogy személyesen gondoskodtak arról, hogy a szigorodó előírásoknak maximálisan megfeleljenek. Abban is partnerek, hogy azon dolgozók akik az iskola szüneteltetése miatt a gyerekek elhelyezésével küszködnek, szabadságra engedjék.
Mindent megtesznek a termelés folyamatában, valamint a pihenő időkben is hogy a higiéniai előírásokat betartsák és betartassák.
A cégek képviselői megerősítik azon szándékukat hogy a lakossággal és a munkavállalókkal együttműködve a járványhelyzet ideje alatt maximálisan egymásra figyelve, egymást segítve fognak működni.
 
Zsura Zoltán polgármester
 

 
Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Fürdőlátogatók!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 fertőzés terjedésének megelőzése és a lakosság védelmének érdekében újabb döntést hoztam, miszerint a Rózsa Fürdő működését – beleértve a fizikoterápiás részleg vizes kezeléseit is - 2020. március 17. napjától határozatlan időre felfüggesztem.
A Rózsa Fürdő szolgáltatásai közül 2020. március 17. napjától kizárólag a fizikoterápiás részlegen a száraz kezelések vehetők igénybe.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
 
Tótkomlós, 2020. március 16.
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Szülők!
 
A Kormány a 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározatában arról döntött, hogy 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben az illetékes tankerületi központ megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Tótkomlóson érintett a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda iskolai intézményegysége.
A felügyelet a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumban a holnapi naptól (2020. március 16.), a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda iskolai intézményegységében holnaputántól (2020. március 17.) megoldott. További tájékoztatást az iskoláktól kaphatnak.
Ezzel összefüggésben arra kérem a Tisztelt Szülőket, hogy gyermeküket csak szigorúan indokolt esetben vigyék be felügyelet céljából a fenti intézményekbe. Kizárólag felügyelet biztosítható, oktatás a bent tartózkodó gyermekek tekintetében is tantermen kívüli, digitális munkarendben történik.
A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat, amit - attól függetlenül, hogy a gyermekek nem tartózkodnak az intézményekben - igény esetén biztosítani kell.
Fentiekre tekintettel az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket:
2020. március 16. napján a gyermekek, tanulók a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium tájékoztatása alapján vehetik igénybe az étkezést.
2020. március 17. napjától az intézményekben felügyelet alatt álló gyermekek, tanulók esetében az étkezés a megszokott helyen és rend szerint megoldott, a felügyelet alatt nem álló, intézményben nem tartózkodó gyermekek, tanulók esetében elvitelre van lehetőség saját ételhordó vitelével a Napközi Konyha épületéből (Tótkomlós, Kossuth utca 6.).
Azoknak a körét, hogy kik kérnek étkezést és kik tartanak igényt a felügyeletre az érintett intézmények mérik fel.
Kérem a szülőket, hogy lehetőség szerint gyermekeik felügyeletét ne nagyszülők, vagy más idős személyek segítségének idénybevételével oldják meg.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
 
Tótkomlós, 2020. március 15.
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Szülők!
 
A 45/2020. (III. 14.) Kormányrendelet értelmében a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere rendkívüli szünetet rendelhet el az óvodák és bölcsődék vonatkozásában.
Fenti jogszabályhelyre tekintettel a Tótkomlóson működő valamennyi óvoda (Tótkomlósi Ligeti Óvoda, Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda óvodai intézményegysége, Tótkomlósi Evangélikus Óvoda) és a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Bölcsődei Intézményegysége vonatkozásában 2020. március 18. napjától rendkívüli szünetet rendelek el.
Kérem a szülőket, hogy az elkövetkezendő két napban (2020. március 16-17.) gyermekeiket csak abban az esetben vigyék a fenti intézményekbe, amennyiben felügyeletüket másként megoldani nem tudják.
2020. március 18. napjától kiscsoportos gyermekfelügyelet lesz kizárólag szigorúan indokolt esetben.
Az intézményekben felügyelet alatt álló gyermekek esetében az étkezés helyben megoldott, a felügyelet alatt nem álló, intézményben nem tartózkodó gyermekek esetében elvitelre van lehetőség saját ételhordó vitelével az alábbiak szerint:
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Bölcsődei Intézményegysége ellátását igénybevevő esetén a bölcsőde épületéből (Tótkomlós, Zamenhof utca 2.).
Tótkomlósi Ligeti Óvoda és a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda óvodai intézményegysége ellátását igénybevevő esetén a Napközi Konyha épületéből (Tótkomlós, Kossuth utca 6.).
Tótkomlósi Evangélikus Óvoda ellátását igénybevevő esetén az óvoda épületéből (Tótkomlós, Aradi út 2.).
Azoknak a körét, hogy kik kérnek étkezést és kik tartanak igényt a felügyeletre az érintett intézmények mérik fel.
Kérem a szülőket, hogy lehetőség szerint gyermekeik felügyeletét ne nagyszülők, vagy más idős személyek segítségének idénybevételével oldják meg.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
 
Tótkomlós, 2020. március 15.
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
Tekintettel arra, hogy a COVID-19 koronavírus vonatkozásában az idősek a leginkább veszélyeztetettek, ezért döntést hoztam a Tótkomlós, Pósa Lajos utca 2. szám alatt működő Idősek Klubjáról.
Tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre és az operatív törzs javaslataira tekintettel az Idősek Klubjának működését határozatlan időre felfüggesztem.
Azok az idős lakosok, akiknek az étkezése az Idősek Klubján keresztül volt megoldott a továbbiakban is megkapják az ebédjüket a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai által, házhozszállítás formájában.
 
Tótkomlós, 2020. március 15.
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
Tisztelt Lakosok!
 
A Kormány a 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározatában arról döntött, hogy 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
Fentiekre tekintettel, és minden könyvtárlátogató lakos egészségének megőrzése érdekében úgy döntöttem, hogy a tótkomlósi könyvtár működését határozatlan időre felfüggesztem, a könyvtár semmilyen formában nem látogatható az intézkedés hatálya alatt.
 
Tótkomlós, 2020. március 15.
Zsura Zoltán János
polgármester
 
 
 

 
Tisztelt tótkomlósi lakosok!
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 41/2020. (III.11) Kormányrendeletbe foglalt járványvédelmi rendelkezések betartása érdekében az érintett országból hazaérkező egészséges, betegség tüneteivel nem rendelkező lakosok 14 napig kötelező karanténba kerülnek. Ez az intézkedés településünket is érinti. Az előírt – szükséges - intézkedéseket folyamatosan megtesszük.
 
Tótkomlós, 2020. március 15.
Zsura Zoltán János
polgármester
 

 
Tisztelt Lakosok!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. március 16-án, hétfőn esedékes heti piac nem kerül megtartásra.
Magyország Kormánya 2020. március 11. napján kihirdette a kínai koronavírus-fertőzések miatt a vészhelyzetet. Erre tekintettel fenti döntésemet a háziorvosokkal egyeztetve, velük egyetértésben hoztam meg a lakosok egészségének védelmét szem előtt tartva.
Köszönöm szíves megértésüket!
 
Tótkomlós, 2020. március 13.
Zsura Zoltán János
polgármester