VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülése

 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülését
2011. június 27-én (hétfő) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
1.     Az Orosházi Rendőrkapitányság beszámolója
2.     „KOMLÓS” Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató
3.     A J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ beszámolója
4.     A 2011. évi Költségvetési rendelet módosítása
5.     A Rendelkezési alapból történő támogatás
6.     A helyi építészeti és a helyi természeti értékek védelméről, valamint a városképi megfelelőségről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
      7. A Tótkomlós városban a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 18/2008. (IX. 16.) rendelet felülvizsgálata
8. A Szociális Szolgáltató Központ Bölcsőde tagintézmény költségvetési 
     pótelőirányzat iránti kérelme
     9. A Polgármesteri Hivatal és a J. G. Tajovsky Általános Művelődési
          Központ Alapító okiratának módosítása
   10. A DAOP-3.1.2/A11 azonosító számú „Kerékpárforgalmi hálózat
          fejlesztése” című pályázat vonatkozásában összevont engedélyezési és
          kiviteli tervdokumentáció, valamint projektterv elkészítésére tervező
          kiválasztása  
   11.  A Tótkomlós, Kossuth utca 2. számú ingatlanon a Szekeres Panzió
          alatt lévő DN 80 ac ny. ivóvíz gerincvezeték kiváltása
   12. Tótkomlós Város Belterületi Vízrendezés, I. szakasz elkészült kiviteli
          tervdokumentáció
 
 
  13. A 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a Nemzeti Diverzifikációs
          Program keretében a vidéki települések megújítása és fejlesztése (Piac
          felújítása) pályázat kapcsán műszaki ellenőr kiválasztása
  14. A 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a Nemzeti Diverzifikációs
          Program keretében a vidéki települések megújítása és fejlesztése (Piac
          felújítása) pályázat kapcsán kiviteli tervdokumentáció készítőjének
          kiválasztása
   15. Önkormányzati földterület bérbeadása
   16. A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya
          felújításának támogatására vonatkozó pályázat kapcsán kiviteli terv 
          készítésére vállalkozó kiválasztása
   17. Matajsz András tulajdonában lévő Tótkomlós, Erzsébet utca 7. számú
          ingatlan felajánlása megvételre
   18. Tótkomlósi Torna Club támogatás iránti kérelme
   19. Rohoncz Folkműhely támogatás iránti kérelme
  20. Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét programjához
   21. A „Testvérvárosok polgárainak találkozói” pályázaton való részvételi
          lehetőség
   22. Fogorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítása
   23. Egyebek
 
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:
    2011. 06. 22. (szerda) 15,30 h.
 
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság ülésének időpontja:
    2011. 06. 22. (szerda) 16,30 h.
 
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
Tótkomlós, 2011. június 15.
 
 
 
                                                                                                       dr. Garay Rita    
                                                                                                        polgármester