VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülése

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros  ülését
2011. május 30-án (hétfő) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
1.     Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2.     A Szociális Szolgáltató Központ beszámolója
3.     A Bölcsődei Intézményi térítési díj megállapítása
4.     A helyi építészeti és a helyi természeti értékek védelméről, valamint a városképi megfelelőségről szóló önkormányzati rendelet tervezet
5.     Az Élőhelyvédelem és helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése című KEOP-7.3.1.2/09-11 és KEOP-3.1.2/09-11 számú pályázatról döntés
6.     Az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap- járóbeteg szakellátás korszerűsítése” elnevezésű pályázat kapcsán műszaki ellenőr kiválasztása
7.     Bérlőkijelölési, bérlő kiválasztási jog átruházása
8.     A Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítása és fejlesztése (Piac rekonstrukciója) pályázat kapcsán a közbeszerző kiválasztása
9.     Tanyagondnoki szolgáltatás nyilvántartása
10. A DAOP-3.1.2/A-11 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázaton való részvétel
11. A II. Tótkomlós Rally Autós ügyességi verseny megrendezéséhez 
 tulajdonosi hozzájárulás
    12. Önkormányzati zártkert vásárlásra ajánlattétel
13. A Rózsa-fürdő előtti támfal rekonstrukciós munkái
14. Az „Új Élet” Lakásfenntartó Szövetkezeti lakások felújítása
    15. Tetljak Péter támogatási kérelme
    16. Rozsnyó Ferenc támogatási kérelme
    17. Egyebek
 
 
 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
 
 
 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja:
    2011. 05. 23. (hétfő) 15,00 h.
 
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság ülésének időpontja:
      2011. 05. 25. (szerda) 16,30 h.
 
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
Tótkomlós, 2011. május 18.
 
 
 
 
 
                                                                                                       dr. Garay Rita    
                                                                                                        polgármester