VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülése - 2011. december 19-én

 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését

2011. december 19-én (hétfő) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
 1. Rendelkezési Alapból történő támogatás
 2. A 2011. évi Költségvetési rendelet módosítása
 3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 20/2009. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 40/2006. (XII. 19.) rendelet módosítása
5.      A piacok, vásárok tartásáról szóló 7/1991. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosítása (utólagosan postázva)
 1. A közterületek használatáról szóló 38/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
7.      Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/1994. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosítása
 1. Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása
 2. Önkormányzati földingatlanok haszonbérleti díjának megállapítása a 2012. évre
 3. A helyi adókról szóló 28/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása a 2012. évre
 5. A J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ 2012. évi munkatervének elfogadása
 6. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselői Rendelkezési Alapjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 7. Tótkomlós Város Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
 8. A 2012. évi ivóvíz, szennyvíz rekonstrukciós javaslat megvitatása és elfogadása
 9. „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087 azonosító számú projekt kapcsán közbeszerzési tanácsadói szerződés jóváhagyása
 10.  Kérelem a Tótkomlós, Kossuth utca – Gaál M. utca kereszteződésében lévő „Faház” italbolt alatti földterület tartós bérbeadására vonatkozó szerződés módosítására
 11. A Szociális Szolgáltató Központ családsegítő szolgálat működtetése a Többcélú Kistérségi Társulás keretében
19. A J. G. Tajovsky ÁMK intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása
20. Egyebek
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének időpontja: 
                                                     2011. 12. 14. (szerda) 17,00 h.
 
A Szociális Bizottság ülésének időpontja:
                                                              2011. 12. 20. (kedd) 14,00 h.
 
 
A megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.
 
 
 
Tótkomlós, 2011. december 9.
 
 
 
 
 
                                                                                                       dr. Garay Rita
                                                                                                        polgármester