VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

Meghívó

TótkomlósVáros Polgármesterétől
5940 Tótkomlós, Fő út 1. (: 68/462-535
                                 
 
 
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2011. január 31-én (hétfőn) 15,30 órára összehívom
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
1.     Az aljegyzői feladatok helyettesítéssel történő ellátására kiírt pályázat elbírálása
2.     A Szociális Szolgáltató Központ Táncsics u. 10. sz. alatti telephelyének megszűntetése, a szociális foglalkoztatás működési engedélyének visszavonása, az intézmény Alapító okiratának módosítása
3.     A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás
4.     „Orvosi rendelő” c. project műszaki ellenőri feladat ellátásának kiválasztása
  1. Gyalogátkelőhely létesítésére irányuló pályázaton való részvétel - utólag
  2. A Tótkomlós, Kossuth u. 16/A.”B” lépcsőház 3/8. sz. önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás
  3. Tájékoztatás és javaslat a helyi természeti értékekre, a védett természeti területekre vonatkozó rendeletek egységesítéséről
  4. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. kérelme
  5. A Komlópharma Bt. tartozása
  6. Tótkomlósi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Városőrség Közhasznú Egyesület kérelme
  7. Az Orosházi Lovas Egyesület támogatási kérelme
  8. Táncsics u. 10. sz. alatti ingatlan átalakítási munkái
  9. Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója az aradi vízellátással kapcsolatban
  10. Egyebek
 
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
 
Tótkomlós, 2011. január 21.  
 
                                                                                                       dr. Garay Rita    
                                                                                                        polgármester