VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2011. február 14-én (hétfőn) 15,30 órára összehívom
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
        
 Napirendi javaslat:
 
  1. Tótkomlós Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
  2. Társadalmi szervezetek 2011. évi támogatása
  3. Tótkomlós Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása; a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása
  4. A Rákóczi u. 8. sz. önkormányzati ingatlan hasznosítása
  5. Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos második közbeszerzési eljárás lefolytatása (előző ülésen kiadva)
  6. „Orvosi rendelő” c. project műszaki ellenőri feladat ellátásának kiválasztása (előző ülésen kiadva)
  7. Táncsics u. 10. sz. alatti ingatlan átalakítási munkái (előző ülésen kiadva)
  8. HURO pályázaton való részvétel és önerő meghatározása
  9. Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója az aradi vízellátással kapcsolatban
  10. Egyebek
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, kisebbségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.
 
 
Tótkomlós, 2011. február 4.   
 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                       dr. Garay Rita   
                                                                                                        polgármester