VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzata pályázatot hirdet gépkocsivezetői munkakör betöltésére

 Tótkomlós Város Önkormányzata

                          

a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Tótkomlós Város Önkormányzatánál
gépkocsivezetői

munkakör betöltésére.

 

A munkáltató megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: változó.

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivataltól történő indulással és érkezéssel (5940 Tótkomlós, Fő út 1.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat gépjárművének vezetése, a gépjármű állapotának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, javaslattétel a javítások, kötelező szervizek elvégzésére. Menetlevelek vezetése. Személyszállítás, áruszállítás, anyagbeszerzés, rakodás, egyéb karbantartási és ügyintézési feladatok.

 

Illetmény és egyéb juttatás:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Minimum szakmunkás-bizonyítvány
  • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·      PÁV vizsga

·      Országos helyismeret

·      Gépkocsivezetői munkakörben szerzett legalább 2 éves gyakorlat

·      Balesetmentes közlekedés

 

Elvárt kompetenciák: pontosság, megbízhatóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  • Végzettséget igazoló dokumentumok, jogosítvány másolata.
  • Fényképes önéletrajz.
  • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyílt képviselő-testületi ülésen való tárgyalásához.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mótyovszki Róbert alpolgármester nyújt, a 68/462-122-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy személyesen Tótkomlós Város Önkormányzatának címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban kell benyújtani.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  1573/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Gépkocsivezető”. §         Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 650-28/2011., valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.   

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

  • személyügyi központ internetes oldala (https://kozigallas.gov.hu)

·         Tótkomlós Város Önkormányzat internetes oldala (www.totkomlos.hu)

·         Komlósi Hírmondó

·         Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája