VisszaVissza az előző oldalra

ZÖLDHULLADÉK gyűjtés

F E L H Í V Á S

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Tótkomlós településen

 

 ZÖLDHULLADÉK gyűjtést tart:

 

2019. október 28-án,

valamint 2019. november 25-én és

2019. december 30-án.

Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:

  • kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű, gally);
  • a hulladékszállító jármű kapacitására tekintettel szállítási naponként legfeljebb cca. 250 liter/ingatlan zöldhulladék elszállítása biztosított;
  • a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben, a lakosság által beszerzett átlátszó zsákban, 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

NEM kerül elszállításra:

  • a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert zöldhulladék, mivel a kevert hulladék alkalmatlanná válik a komposztálásra;
  • az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Együttműködésétköszönjük!

Tótkomlós, 2019. október 24.

  Tótkomlós Város Önkormányzata