VisszaVissza az előző oldalra

Tájékoztatás az ebek transzponderes jelöléséről és ebösszeírásról

Tótkomlós Város ebtartói, ebtulajdonosai részére

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 2013. január 1-jétől 4 hónaposnál idősebb eb csak az állat egyedi azonosítását lehetővé tevő transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható.

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy az állatorvos köteles az ebeken végzett kezelések előtt ellenőrizni, hogy azok a jogszabályban foglaltaknak megfelelően meg vannak-e jelölve. Ilyen kezelések lehetnek például a betegség-megelőző védőoltások beadása, a veszettség elleni soroltás, vagy egy beteg állat gyógykezelése.

E rendelkezés végrehajtása érdekében a 4 hónaposnál idősebb ebeket 2013. január 1-jéig, de legkésőbb a 2013. május hónapjában kezdődő veszettség elleni soroltásig meg kell jelöltetni. A soroltás alkalmával történő megjelölés gyakorlati okokból nem kivitelezhető, ezért a soroltáson már megjelölt ebbel kell megjelenni, jelöletlen eb felvezetése tilos.

Az ebek mikrochipes megjelölése iránti igényt Dr. Pertich Attila vagy Dr. Varga József állatorvosoknál kell bejelenteni (KOMLÓS-VET Kft. Állatpatikájában Tótkomlós, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. Tel.: 68/462-548), lehetőleg minél hamarabb, hogy az állatorvosok megfelelően ütemezni tudják a jelölések elvégzését.

A megjelölés jogszabályban rögzített ára: 3.500,- Ft/eb, mely magába foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.

2013. január 1-jét követően amennyiben jelöletlen eb kerül az állatorvos elé egy-egy vizsgálat, kezelés, vagy oltás alkalmával, az állatorvos az állat haladéktalan megjelölését kéri a tulajdonostól, annak elutasítása esetén pedig kezdeményezi a jegyzőnél állatvédelmi bírság kiszabását.

Az állatvédelmi bírság összege ebben az esetben, jogszabályban meghatározottak szerint: 45.000,- Ft, melynek kiszabása kötelező.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy jogszabályi változások miatt ismételten esedékessé vált a tartott ebek nyilvántartásba vétele.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján 2012. évtől a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, mely alapján elektronikus nyilvántartást vezet az ebre és annak tulajdonosára vonatkozó adatokról.

A hivatkozott jogszabály 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 15.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Jelen tájékoztató mellékletét képező nyomtatvány (amely szabadon másolható) kitöltésével és 2012. november 30-ig annak a Polgármesteri Hivatal „A” épület 5. számú irodájába, Tóth Adriennhez való visszajuttatásával önkéntesen teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. (A nyomtatvány letölthető a www.totkomlos.hu honlapról is.) Aki több kutya gondozását végzi, az minden ebre külön nyomtatványt köteles kitölteni. Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt a sort húzza ki.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munka elvégzését és tegyen eleget az ebek egyedi azonosítóval történő ellátásával összefüggő jogszabályi kötelezettségének.

Tótkomlós, 2012. október 30.

 

                                                                           Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina

                                                                                                        jegyző

 

Ebösszeírás letölthető nyilatkozat