VisszaVissza az előző oldalra

Bursa Hungarica pályázati kiírás

FELHÍVÁS!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Az ösztöndíj időtartama:

-        „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (a továbbiakban Bursa tanulmányi félév), a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve;

-        „B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő Bursa tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév).

 

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges, a pályázók maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva - jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtaniuk a pályázóknak személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Változás a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi fordulójának pályázati feltételeiben

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi A-típusú pályázati felhívásának feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján megváltoznak.

A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.

A pályázó hallgatói jogviszonyának fennállását és a pályázati dokumentációban foglalt kritériumoknak való megfelelőségét a pályázóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 19., § (4) bekezdése szerint a kifizetés megkezdése előtt ellenőrzi. Részletes tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán igényelhető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 3.

Bursa Hungarica pályázati kiírás letöltése
A és B típusú